Zodpovědná firma

Zodpovědná firma PARADEO s.r.o. - rajpradla.cz

Chtěli bychom vás, naše zákazníky, informovat, že naše firma PARADEO s.r.o. - rajpradla.cz se zapojila do osvětového programu společnosti EKO-KOM „Zodpovědná firma", který se týká zlepšení podmínek třídění odpadů ve firmách a zvýšení informovanosti v oblasti správného nakládání s odpady. Není nám lhostejné, jak se chováme k životnímu prostředí a třídění odpadů bereme jako jeden z dalších kroků, které chceme v rámci environmentálních projektů naší firmy podpořit.

Podle posledních průzkumů už třídí 2/3 obyvatel ČR a ani my nechceme být výjimkou. Není naším zájmem, aby se zbytečně plýtvalo surovinami, které se přitom dají znovu recyklovat a využít v podobě různých výrobků, se kterými se běžně setkáváte. Možná si to ani neuvědomujeme, ale většina pro nás běžných věcí v našem okolí je vyrobená právě z recyklovaných materiálů, ať už se jedná třeba o noviny, časopisy, skleničky, PET lahve nebo papír.

Samo třídění odpadů přitom není nic složitého. Stačí si osvojit jen pár pravidel a časem se to stane naprosto samozřejmou součástí každodenního života. Přitom to, že děláme něco pro životní prostředí, je pocit k nezaplacení.

Samozřejmě kdo třídit nechce, ten si výmluvu vždy najde. Naše firma si ale výmluvy nehledá. Pokud máme šanci šetřit životní prostředí, zvýšit povědomí o smyslu třídění odpadů a poskytnout našim zaměstnancům lepší podmínky ke třídění odpadů, rádi to uděláme. Pokud navíc budeme motivovat ty, co odpad doposud netřídili a díky našemu zapojení do projektu Zodpovědná firma začnou, bude mít smysl našeho snažení o to větší význam.

Váš tým

RÁJ PRÁDLA